Základní informace
  

Naše škola zabezpečuje stravování žákům prostřednictvím Základní školy Křižná č.167. Zde jsou obědy vařeny a dováženy do ZŠ a MŠ Křižná 782, kde jsou vydávány v jídelně školy.

Evidence stravování:

Odhlášky obědů a znovu přihlášení k obědům budou probíhat pouze v ZŠ a MŠ VM a to telefonicky č. 571622346, 731118440,  popř. písemně a to den předem nejpozději do 12,00 hod.

První den neplánované nepřítomnosti ve škole (nemoc, návštěva lékaře) má rodič možnost oběd si odebrat za dotovanou cenu. Další dny pokud nebude žák omluven se cena oběda počítá za plnou cenu dle jednotlivých kategorií.

Cenová kalkulace od 1.9.2020:

kategorie 01    děti do 6 let Mš ..........    24,-Kč/oběd,  + režie provozní = plná cena oběda (49,- Kč/oběd)

                      děti 7 a více Mš .........     26,-Kč/oběd,  + režie provozní = plná cena oběda (51,- Kč/oběd)

kategorie 02    od 7 do 10 let...... 26,- Kč/oběd,  + režie provozní = plná cena oběda (47,- Kč/oběd)

kategorie 03    od 11 do 14 let ... 28,- Kč/oběd,  + režie provozní = plná cena oběda (49,- Kč/oběd)

kategorie 04    od 15 a více …....  30,- Kč /oběd,  + režie provozní =plná cena oběda (51,- Kč/oběd)

Platby jsou hrazeny buď složenkou, nebo na účet ZŠ a MŠ.

Platby za stravné, které budou hrazeny na účet ZŠ a MŠ u Komerční banky č.6828670247/0100 bezhotovostním převodem a to zálohově dopředu, nejpozději však do 15. dne v měsíci. V případě, že stravné nebude uhrazeno nemá strávník nárok od 1 dne v měsíci na oběd.

K úhradě stravného používejte výhradně:

a)  příkaz souhlas k inkasu číslo účtu u KB 6828670247/0100, k.s. 0138

b)  složenku , kterou obdrží žák vždy na začátku každého měsíce.

 Upozorňujeme rodiče na pravidla stravování Vašich dětí,dle vyhlášky č.107/2005 Sb.v platném znění

 1.novela č.107/2008 Sb.

 2.novela č.463/2011 Sb.

 V případě dotazů se prosím obracejte na kancelář tel.:

pevná linka : 571622346 p. Cahlíková

školní mobil: 731118440

Děkujeme za pochopení.

Oznámení:

od 13. 12. 2014 nabývá účinnost Nařízení EU č. 1169/2011, kterým vzniká školním jídelnám povinnost informovat strávníky o alergenech obsažených v jídle. Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku pod  každým pokrmem vyznačeno číslem, které bude odpovídat číslu v přiložené tabulce alergenů. (seznam alergenů naleznete v sekci Jídelníček)

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce hlídat sám. Jídelna má pouze funkci informační, tak jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Pokud je Vaše dítě intolerantní na některý z alergenů, je nutné toto zohlednit a stravu odhlásit!