Základní informace
  

 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782
Sídlo: Křižná 782, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Odloučená pracoviště: MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení U Nemocnice 980, 757 01 Val.Meziříčí

IČ:

70 23 89 28                                           RED IZO:       600 171 647

Číslo účtu: 6828670247/0100
Zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně
Adresa zřizovatele: Zlínský kraj tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Jméno ředitele školy: Mgr. Roman Petružela
Zástupce ředitele: Mgr. Bohumila Valášková
Kontakt na zařízení:

tel.:      571 622 346 
mobil:   731 118 440                             datová schránka ID: najxjgm
e-mail: posta@zsamskrizna.cz

třída Mateřské školy: 731 261 821

Školní družina: 731 705 246

Datum zřízení (založení) školy: listopad 1945, jako Pomocná škola (jako o ZvŠ se v kronice hovoří od šk.r.1948/49)
Datum zařazení do sítě: poslední zařazení 1.9.2004