Výchovný poradce
  

 Výchovný poradce : Mgr. Jana Trusinová

 Konzultační hodiny:

 dle aktuální potřeby po předchozí telefonické domluvě

 Telefonní kontakt : 571 622 346

____________________________________________________________________

Úspěšnost žáků v přijímacím řízení na OU a SOU

Úspěšnost našich žáků v přijímacím řízení je v uplynulých letech 100 %.

Jejich výsledky v dalším studiu jsou odbornými učilišti hodnoceny jako velmi dobré. S úspěchem studují odborná učiliště i střední odborná učiliště. S potěšením slyšíme od jejich nových učitelů, že jsou jejich studijní a hlavně pracovní výsledky často lepší a stabilnější, než výsledky jejich spolužáků, kteří absolvovali běžný typ základní školy. Svědčí to o kvalitní manuální připravenosti našich absolventů a jejich vytrvalosti ve studiu i v teoretické přípravě na budoucí povolání. Žáci mají silnou motivaci školu úspěšně dokončit a daří se jim splnit požadavky pro získání výučního listu ve zvoleném oboru.

 

Popis    Soubor
Zápis-kritéria    Zapis-kriteria.docx